Lưu trữ thẻ: tủ lạnh hitachi không chạy

Vì sao tủ lạnh Hitachi không chạy? Cách xử lý thế nào?

Sau một thời gian sử dụng đột nhiên tủ lạnh hitachi không chạy, để biết [...]