Lưu trữ thẻ: máy lạnh hitachi báo đèn đỏ

Máy lạnh Hitachi báo đèn đỏ là lỗi gì? Có nguy hiểm không?

Máy lạnh Hitachi báo đèn đỏ là lỗi gì? Có nguy hiểm hay không? Làm [...]