Lưu trữ thẻ: máy giặt hitachi báo lỗi f1

Máy giặt Hitachi báo lỗi f1 có nghiêm trọng không? Khắc phục thế nào?

Trong quá trình sử dụng máy giặt hitachi báo lỗi f1, nguyên nhân và cách [...]